นักลงทุนสัมพันธ์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : ALT
3.92 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,138,800
เปลี่ยนแปลง
-0.08
% เปลี่ยนแปลง
-2.00%
22 ก.พ. 2561 (16:35:39)