นักลงทุนสัมพันธ์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : ALT
6.40 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
488,300
เปลี่ยนแปลง
-0.05
% เปลี่ยนแปลง
-0.78%
27 ก.ค. 2560 (16:36:24)