นักลงทุนสัมพันธ์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : ALT
6.00 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,948,600
เปลี่ยนแปลง
-0.05
% เปลี่ยนแปลง
-0.83%
24 พ.ย. 2560 (16:36:00)