นักลงทุนสัมพันธ์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : ALT
7.30 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,627,200
เปลี่ยนแปลง
+0.15
% เปลี่ยนแปลง
+2.10%
26 พ.ค. 2560 (16:39:29)