นักลงทุนสัมพันธ์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : ALT
6.85 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17,320,900
เปลี่ยนแปลง
+0.20
% เปลี่ยนแปลง
+3.01%
22 ก.ย. 2560 (16:36:55)