สอบถามข้อมูล
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
นายภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์: 02–863-8943
อีเมล์: IR@alt.co.th
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้