ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
3.42 THB
15 ก.พ. 2562 (16:37:48)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
97,000
วันก่อนหน้า
3.40
ราคาเปิด
3.40
เปลี่ยนแปลง
+0.02
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.30 - 3.46
% เปลี่ยนแปลง
+0.59%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.76 - 4.22
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.42 / 2,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
3.44 / 14,400
Chart Type