ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
6.85 THB
22 ก.ย. 2560 (16:36:55)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
17,320,900
วันก่อนหน้า
6.65
ราคาเปิด
6.70
เปลี่ยนแปลง
+0.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.70 - 6.90
% เปลี่ยนแปลง
+3.01%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.25 - 10.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
6.85 / 1,425,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
6.90 / 438,700
Chart Type