ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
6.40 THB
27 ก.ค. 2560 (16:36:24)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
488,300
วันก่อนหน้า
6.45
ราคาเปิด
6.45
เปลี่ยนแปลง
-0.05
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.40 - 6.45
% เปลี่ยนแปลง
-0.78%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.95 - 10.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
6.40 / 29,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
6.45 / 49,500
Chart Type