ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
3.92 THB
22 ก.พ. 2561 (16:35:39)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,138,800
วันก่อนหน้า
4.00
ราคาเปิด
4.04
เปลี่ยนแปลง
-0.08
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.92 - 4.06
% เปลี่ยนแปลง
-2.00%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.92 - 9.40
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.92 / 81,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
3.96 / 10,000
Chart Type