ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
6.00 THB
24 พ.ย. 2560 (16:36:00)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,948,600
วันก่อนหน้า
6.05
ราคาเปิด
6.05
เปลี่ยนแปลง
-0.05
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.00 - 6.10
% เปลี่ยนแปลง
-0.83%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.25 - 10.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
5.95 / 365,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
6.00 / 81,200
Chart Type