ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
3.82 THB
25 พ.ค. 2561 (16:38:25)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
262,200
วันก่อนหน้า
3.78
ราคาเปิด
3.78
เปลี่ยนแปลง
+0.04
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.76 - 3.82
% เปลี่ยนแปลง
+1.06%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.76 - 7.40
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.80 / 16,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
3.82 / 1,300
Chart Type