ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
3.42 THB
16 พ.ย. 2561 (16:38:08)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
54,300
วันก่อนหน้า
3.40
ราคาเปิด
3.42
เปลี่ยนแปลง
+0.02
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.42 - 3.52
% เปลี่ยนแปลง
+0.59%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.18 - 6.40
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.42 / 3,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
3.44 / 11,900
Chart Type