ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
9.05 THB
30 มี.ค. 2560 (15:42:11)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,444,200
วันก่อนหน้า
9.15
ราคาเปิด
9.20
เปลี่ยนแปลง
-0.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.05 - 9.20
% เปลี่ยนแปลง
-1.09%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.95 - 10.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
9.05 / 194,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
9.10 / 223,300
Chart Type