ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
3.22 THB
17 ส.ค. 2561 (16:36:14)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
693,200
วันก่อนหน้า
3.32
ราคาเปิด
3.30
เปลี่ยนแปลง
-0.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.18 - 3.30
% เปลี่ยนแปลง
-3.01%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.18 - 7.05
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.22 / 22,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
3.24 / 11,000
Chart Type